Krajowy Związek Hodowców Królików

KZHK w Mediach

Licznik gości

4.png3.png4.png5.png3.png2.png
Dzisiaj:49
Wczoraj:251
W tygodniu:49
W miesiącu:1586
Ogólnie:434532

Kto jest online

1
Online

logo piast

vital min

reproduktor eu min

sandezia logo

Newsletter

Zapisz się do newslettera Krajowego Związku Hodowców Królików i bądź zawsze na bieżąco!

Statut KZHK:
§ 16.
Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu.

2. wykluczenia przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu w razie:

a. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Związku,

b. działania na szkodę Związku,

c. niepłacenia składek za okres dłuższy niż sześć miesięcy,

d. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Związku z ww. powodów

3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Numery ewidencyjne hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2016 roku z uwagi na § 16 pkt 1:

1. 576-P

Numery ewidencyjne hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2016 roku z uwagi na § 16 pkt 2 lit c :

1. 163-P
2. 234-P
3. 291-P
4. 292-P
5. 303-P
6. 310-P
7. 320-P
8. 333-P
9. 420-P
10. 430-P
11. 441-P
12. 446-P
13. 451-P
14. 455-P
15. 466-P
16. 480-P
17. 482-P
18. 483-P
19. 508-P
20. 512-P
21. 523-P
22. 545-P
23. 558-P
24. 566-P
25. 571-P
26. 572-P
27. 575-P
28. 578-P
29. 589-P
30. 593-P
31. 597-P
32. 603-P
33. 604-P
34. 608-P
35. 619-P
36. 626-P
37. 627-P
38. 641-P
39. 645-P
40. 655-P
41. 657-P
42. 668-P
43. 412-P**
44. 421-P**
45. 549-P**
46. 559-P**
47. 661-P**
48. 670-P**


* Hodowcy przechodzący z rangi członka młodzieżowego na zwyczajnego, ich obowiązkiem wobec tego jest uiszczenie składki do końca roku kalendarzowego w którym uzyskują statut członka zwyczajnego. Dotyczy to hodowli nr : 285-P*, 521-P*, 590-P*, 601-P*, 606-P*, 614-P*, 628-P*, 636-P*, 660-P*, 675-P*, 688-P*, które do 31 grudnia 2017 r. winny uiścić składkę


** Wykreśleni hodowcy przechodzący z rangi członka młodzieżowego na zwyczajnych, którzy nie uiścili składki do końca roku kalendarzowego tj. 2016, w którym uzyskali statut członka zwyczajnego


Ponowne członkostwo po tym czasie wraz z przywróceniem nr fermy, będzie już tylko możliwe na zasadzie ponownego przystąpienia do KZHK, deklaracja dostępna w zakładce DO POBRANIA (za zgodą ZARZĄDU KZHK); opłacając przy tym na nowo wszystkie związane z tym opłaty (tj. wpisowe, legitymacja, bieżąca i zaległa składka członkowska). Numer fermy która została wykreślona z naszego stowarzyszenia jest blokowany na okres 5 lat, poczym może zostać ponownie przyznany nowemu członkowi KZHK.

Rejestr sporządzony przez:
Skarbnik KZHK - Waldemar Szymański

Stan: STYCZEŃ 2017 r.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt.