Krajowy Związek Hodowców Królików

Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest Krajowy Związek Hodowców Królików z siedzibą przy ul. Wolności 1/4, 62-200 Gniezno.
  2. Krajowy Związek Hodowców Królików, właściciel serwisu internetowego www.kzhk.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.
  3. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą sprzedawane firmom ani osobom trzecim, następuje jedynie przekazywanie danych do firmy hostingowej, konieczne ze względu na działanie serwisu kzhk.pl na jej infrastrukturze. Firma hostingowa zapewnia poufność przetwarzanych danych osobowych, wszelka komunikacja serwisu z firmą hostingową odbywa się poprzez połączenia szyfrowane.
  4. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.
  5. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny (patrz także pkt. 5)
  6. Serwis www.kzhk.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
  7. Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzalności serwisu www.kzhk.pl, zbierające jedynie adresy ip celem sprawdzenia popularności serwisu.
  8. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.
  9. Dla korzystania z serwisu internetowego www.kzhk.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.