Krajowy Związek Hodowców Królików

KZHK w Mediach

Licznik gości

4.png8.png6.png0.png5.png6.png
Dzisiaj:154
Wczoraj:179
W tygodniu:884
W miesiącu:3552
Ogólnie:486056

Kto jest online

1
Online

logo piast

vital min

reproduktor eu min

sandezia logo

Newsletter

Zapisz się do newslettera Krajowego Związku Hodowców Królików i bądź zawsze na bieżąco!

Statut KZHK:
§ 16.
Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu.

2. wykluczenia przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu w razie:

a. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Związku,

b. działania na szkodę Związku,

c. niepłacenia składek za okres dłuższy niż sześć miesięcy,

d. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Związku z ww. powodów

3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.


Zestawienie składek KZHK w 2017 roku


lista 25 10 2017

  • zapis XXX-P* oznacza młodocianych i młodzieżowych członków,
  • zapis {XXX-P} oznacza, że do numeru fermy przypisane są dwie osoby,
  • zapis {XXX-P}* oznacza, że do numeru fermy przypisane są dwie osoby w tym jedna osoba to członek młodociany lub młodzieżowy,
  • zapis XXX-P# oznacza członka seniora,
  • zapis XXX-Px oznacza członka ponownie przyjętego do KZHK.

Zapis xxx-P - oznacza uiszczoną przez fermę składkę za 2017r.

Zapis xxx-P - oznacza brak uiszczonej przez fermę składki za 2017r.

Zapis xxx-P* - oznacza młodzieżowych członków KZHK, którzy muszą najpóźniej do 31 grudnia 2017r. uiścić składkę z uwagi na uzyskanie statusu członka zwyczajnego.

Zapis xxx-P* - oznacza młodocianych i młodzieżowych członków zwolnionych z opłacenia składki.

 


Numery ewidencyjne hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2015r. dostępne są na osobnej stronie
(Aby zobaczyć kliknij tutaj!)

Numery ewidencyjne hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2016r. dostępne są na osobnej stronie
(Aby zobaczyć kliknij tutaj!)

Numery ewidencyjne hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2017r. dostępne są na osobnej stronie
(Aby zobaczyć kliknij tutaj!)


 

Rejestr sporządzony przez:
Skarbnika KZHK

Stan: 25 października 2017

W przypadku niejasności prosimy o kontakt