Krajowy Związek Hodowców Królików

Licznik gości

4.png3.png4.png5.png3.png4.png
Dzisiaj:51
Wczoraj:251
W tygodniu:51
W miesiącu:1588
Ogólnie:434534

Kto jest online

1
Online

logo piast

vital min

reproduktor eu min

sandezia logo

Newsletter

Zapisz się do newslettera Krajowego Związku Hodowców Królików i bądź zawsze na bieżąco!

Statut KZHK:
§ 16.
Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu.

2. wykluczenia przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu w razie:

a. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Związku,

b. działania na szkodę Związku,

c. niepłacenia składek za okres dłuższy niż sześć miesięcy,

d. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Związku z ww. powodów

3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.


Numery ewidencyjne hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2014 roku z uwagi na § 16 pkt 2 lit c :
1. 190-P
2. 540-P


Numery ewidencyjne hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2015 roku z uwagi na § 16 pkt 1 :
1. 365-P
2. 595-P


Numery ewidencyjne hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2015 roku z uwagi na § 16 pkt 2 lit c :
1. 103-P
2. 177-P
3. 311-P
4. 357-P
5. 396-P *
6. 423-P
7. 435-P
8. 438-P *
9. 442-P *
10. 456-P
11. 463-P *
12. 473-P
13. 476-P
14. 487-P
15. 492-P
16. 494-P
17. 500-P
18. 504-P
19. 510-P
20. 514-P
21. 526-P
22. 528-P
23. 529-P
24. 532-P
25. 537-P
26. 538-P
27. 539-P
28. 546-P
29. 553-P
30. 554-P
31. 561-P
32. 564-P *
33. 568-P
34. 569-P
35. 573-P
36. 574-P
37. 577-P
38. 579-P
39. 591-P
40. 598-P *
41. 605-P
42. 610-P *


* Hodowcy przechodzący z rangi członka młodzieżowego na zwyczajnych, ich obowiązkiem wobec tego jest uiszczenie składki do końca roku kalendarzowego w którym uzyskują statut członka zwyczajnego.


Ponowne członkostwo po tym czasie wraz z przywróceniem nr fermy, będzie już tylko możliwe na zasadzie ponownego przystąpienia do KZHK (za zgodą ZARZĄDU KZHK); opłacając przy tym na nowo wszystkie związane z tym opłaty (tj. wpisowe, legitymacja, bieżąca i zaległa składka członkowska). Numer fermy która została wykreślona z naszego stowarzyszenia jest blokowany na okres 5 lat, po czym może zostać ponownie przyznany nowemu członkowi KZHK.

Rejestr sporządzony przez:
Waldemar Szymański - Skarbnik KZHK

Stan: grudzień 2015

W przypadku niejasności prosimy o kontakt