Krajowy Związek Hodowców Królików

KZHK w Mediach

Licznik gości

3.png8.png0.png9.png1.png8.png
Dzisiaj:75
Wczoraj:170
W tygodniu:245
W miesiącu:3308
Ogólnie:380918

Kto jest online

1
Online

logo piast

vital min

unipasz min

Newsletter

Zapisz się do newslettera Krajowego Związku Hodowców Królików i bądź zawsze na bieżąco!

skladka 2016Zarząd KZHK w Gnieźnie informuje, że zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia składkę członkowską za rok 2018r. należy uiścić najpóźniej do 30 czerwca bieżącego roku. Wpłaty należy dokonać wyłącznie na związkowe konto.

Dane do przelewu:
Nr konta: PKO Bank Polski 15 1020 4160 0000 2202 0189 3981
Nazwa: Krajowy Związek Hodowców Królików w Gnieźnie
Adres (do przelewu): ul. Wolności 1/4, 62-200 Gniezno
Adres korespondencyjny: ul. Karpacka 36/37, 60-415 Poznań

 

W 2018 roku obowiązują następujące składki:

  • 70 zł dla członków zwyczajnych (osoby w wieku od 18 do 69 lat), *
  • 35 zł dla członków seniorów (osoby powyżej 70-go roku życia),
  • zwolnieni z płacenia składki członkowie młodociani i młodzieżowi (do 17-go roku życia).

Naszym HODOWCOM przypominamy również, że aby otrzymywać karty rodowodowe należy mieć uregulowaną składkę członkowską za bieżący rok.

Hodowcom przechodzącym z rangi członka „młodzieżowego” na „zwyczajnego” przypominamy o obowiązku uiszczenia składki do końca roku kalendarzowego, w którym uzyskują statut członka zwyczajnego.

Uwaga: Krajowy Związek Hodowców Królików w Gnieźnie nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

30 czerwca 2018r. jest ostatnim dniem przyjmowania składek, liczy się data księgowania wpłaty na konto. Hodowco nie zwlekaj z swoim obowiązkiem.

Zgodnie ze § 16 pkt. 1 lit c) Statutu KZHK, hodowcy którzy nie będą mieli uiszczonej ,,SKŁADKI za 2018r.” utracą z dniem 1 lipca 2018r. członkostwo w naszym stowarzyszeniu.


Zgodnie z § 17 Statutu KZHK ,,członkowie którzy utracą członkowstwo mogą odwołać się do walnego zebrania członków”. Odwołania wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie na adres korespondencyjny do Prezesa Grzegorza Bukowicza.


Z numerami ewidencyjnymi hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2015 r. można zapoznać się klikając tutaj!

Z numerami ewidencyjnymi hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2016 r. można zapoznać się klikając tutaj!

Z numerami ewidencyjnymi hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2017 r. można zapoznać się klikając tutaj!

 

Waldemar Szymański - Skarbnik KZHK

 


* W przypadku dwóch osób zarejestrowanych pod jednym numerem fermy, np. małżeństwo lub syn i ojciec - druga osoba płaci 50% składki podstawowej. Warunek - obie osoby muszą być pełnoletnie.