Krajowy Związek Hodowców Królików

KZHK w Mediach

Licznik gości

7.png0.png8.png2.png4.png4.png
Dzisiaj:87
Wczoraj:286
W tygodniu:733
W miesiącu:4527
Ogólnie:708244

Kto jest online

2
Online

logo piast

vital min

reproduktor eu min

sandezia logo

karma tech

Newsletter

Zapisz się do newslettera Krajowego Związku Hodowców Królików i bądź zawsze na bieżąco!

kroliki fbRodowód to nie kawałek bezużytecznego papieru z numerami przodków naszego królika. Przede wszystkim świadczy o jego pochodzeniu, o tym, że jego rodzice i przodkowie też byli królikami określonej rasy oraz odmiany barwnej. Gwarantuje nam, że nasz kupiony osesek powinien wyrosnąć na królika o określonych cechach i wyglądzie. Rodowód hodowlany obejmuje szczegółowe dane każdego z ujętych w nim osobników, takie jak: datę urodzenia, numery przodków oraz informację przyjęte przez organizację, która rodowód wydaje. Potwierdza on rasowość królika, ponieważ za rasowego (czasem występują wyjątki) uznaje się wyłącznie królik, którego przodkowie od wielu pokoleń wywodzą się z tej samej rasy i wiernie przekazują swoje cechy potomstwu.

Jeśli królik nie posiada rodowodu, nic nie możemy powiedzieć o jego przodkach. Taki królik może przypominać królika określonej rasy, ale tak naprawdę bez potwierdzonego dokumentu nie jest jej przedstawicielem.
Przynależność królika do danej rasy może powiedzieć nam o nim bardzo dużo, ponieważ każda z ras jest inna pod względem budowy, wagi, specyficznych cech rasowych i wyglądu. Każda rasa uznana przez polskie i międzynarodowe organizację posiada dokładnie opisany wzorzec, według którego na wystawach oceniane są króliki. To wzorzec określa, jaki kolor okrywy włosowej może mieć królik danej rasy, jak długi powinien być jego tułów, uszy czy wreszcie jaki ma być kształt jego głowa czy też rozmieszczenie umaszczenia. Cechy zapisane we wzorcu uznaje się za najbardziej pożądane i tak dobiera króliki hodowlane, aby utrwalić je w ich potomstwie. Zaś wzorzec rasy tworzony jest przy współudziale hodowców z wielu krajów, którzy dzielą się ze sobą doświadczeniami i osiągnięciami hodowlanymi.
Krajowy Związek Hodowców Królików mając na uwadze dobre intencje hodowców oraz to, że każda szanująca się i prezentująca swoje osiągnięcia hodowlane na wystawach, hodowla królików rasowych powinna prowadzić wzorcowo dokumentacje hodowlaną swojego stada zamieszcza zestawienie wydanych w KZHK rodowodów. W powyższym zestawieniu można sprawdzić wiarygodność i autentyczność wydawanych przez hodowle rodowodów. Równocześnie przypominamy, że za wypisanie danych w rodowodzie odpowiedzialny jest hodowca i to on oświadcza, że dane jakie podaje są zgodne z prawdą i na podstawie jakich dokumentów go wystawia.
Hodowco pamiętaj !!!, że sprzedając swoje rasowe nadwyżki hodowlane, które rejestrowane są na numerach w Krajowym Związku Hodowców Królików zobowiązany jesteś potwierdzić pochodzenie królika na oryginalnym druku rodowodowym. Wydawanie kart rodowodowych przez hodowle zrzeszone w KZHK na kserokopiach kart czy tez drukach innych stowarzyszeń świadczy o nieprofesjonalnym podejściu do hodowli królików rasowych oraz o jawnym oszukiwaniu kupujących króliki.
Mając na uwadze, iż celem statutowym Krajowego Związku Hodowców Królików jest czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez naszych hodowców informujemy, że zostaną od takich hodowców wyciągnięte konsekwencje. Jest to bowiem łamanie Statutu KZHK za co grozi wykluczenie z Naszego Stowarzyszenia.

Zarząd KZHK

Do pobrania: