Krajowy Związek Hodowców Królików

KZHK w Mediach

Licznik gości

4.png3.png4.png5.png3.png0.png
Dzisiaj:47
Wczoraj:251
W tygodniu:47
W miesiącu:1584
Ogólnie:434530

Kto jest online

1
Online

logo piast

vital min

reproduktor eu min

sandezia logo

Newsletter

Zapisz się do newslettera Krajowego Związku Hodowców Królików i bądź zawsze na bieżąco!

Statut KZHK:
§ 16.
Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu.

2. wykluczenia przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu w razie:

a. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Związku,

b. działania na szkodę Związku,

c. niepłacenia składek za okres dłuższy niż sześć miesięcy,

d. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Związku z ww. powodów

3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.


Numery ewidencyjne hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2017 roku z uwagi na § 16 pkt 1:

 1. 522-P

Numery ewidencyjne hodowli – które utraciły statut członka KZHK w 2017 roku z uwagi na § 16 pkt 2 lit c :

 1. 1.106-P
 2. {159-P}
 3. 183-P
 4. 425-P
 5. 434-P
 6. 447-P
 7. 449-P
 8. 458-P
 9. 464-P
 10. 471-P
 11. 478-P
 12. 510-P
 13. {521-P}*
 14. 528-P
 15. 541-P
 16. 560-P
 17. 580-P
 18. 582-P
 19. 584-P
 20. 587-P
 21. 599-P
 22. 602-P
 23. 609-P
 24. 611-P
 25. 618-P
 26. {622-P}
 27. 630-P
 28. 632-P
 29. 634-P
 30. 637-P
 31. 639-P
 32. 644-P
 33. 652-P
 34. 662-P
 35. {663-P}
 36. 667-P#
 37. 671-P
 38. 686-P
 39. 690-P
 40. {692-P}
 41. 694-P
 42. 696-P
 43. {716-P}*
 44. 719-P
 45. 721-P
 46. 728-P
 47. 736-P
 48. 741-P

* Hodowcy przechodzący z rangi członka młodzieżowego na zwyczajnego, ich obowiązkiem wobec tego jest uiszczenie składki do końca roku kalendarzowego w którym uzyskują statut członka zwyczajnego. Dotyczy to hodowli nr : 285-P*, 521-P*, 590-P*, 614-P*, 636-P*, 675-P*, 688-P*, które do 31 grudnia 2017 r. winny uiścić składkę


Ponowne członkostwo po tym czasie wraz z przywróceniem nr fermy, będzie już tylko możliwe na zasadzie ponownego przystąpienia do KZHK, deklaracja dostępna w zakładce DO POBRANIA (za zgodą ZARZĄDU KZHK); opłacając przy tym na nowo wszystkie związane z tym opłaty (tj. wpisowe, legitymacja, bieżąca i zaległa składka członkowska). Numer fermy która została wykreślona z naszego stowarzyszenia jest blokowany na okres 5 lat, poczym może zostać ponownie przyznany nowemu członkowi KZHK.

Rejestr sporządzony przez:
Skarbnik KZHK - Waldemar Szymański

Stan: październik 2017 r.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt.